Børnenes Byggeskole 360°

  • Projekt
  • 2020

Børnenes Byggeskole har en ambition om at give folkeskoleelever et solidt grundlag til at kunne træffe personlige og kvalificerede valg af ungdomsuddannelser og kommende erhvervskarrierer inden for det byggede miljø. De ønsker at skabe en skole, der er almendannede, inkluderende og går på tværs. De vil bidrage med mindre kønsopdelt information til folkeskoleelever og vil facilitere møder med kvindelige håndværkere, som skal inspirere og vække en interesse hos de unge kvinder til at se bygge- og anlægsfagene som et attraktivt karrierevalg.

På Papirøen i København finder man Børnenes Byggeskole 360°. Her kommer folkeskoleklasser gennem undervisningsforløb, der når 360 grader rundt om byggeriet. Børnene følger byggeriet på Papirøen fra idéfasen til det færdige byggeri og har direkte udsigt til byggepladsen fra vinduerne på skolen, hvor entreprenøren er i fuld gang. Konsortiet på Papirøen har beredvilligt stillet byggeplads og bygning til rådighed og samarbejder fagligt med byggeskolens undervisere. 

STARK Fonden har givet støtte til, at projektet har kunne uddanne og ansætte unge formidlere til byggeskolens moduler. Fonden har endvidere givet støtte til Virtual Reality-udvikling og undervisningsmaterialer.