Ansøg

Her på siden finder du praktisk information om, hvordan du ansøger om en donation fra STARK Fonden. Du kan også læse mere om ansøgningsprocessen og blive klogere på, hvad en ansøgning skal indeholde.

Frist for ansøgning er ultimo april/september. Beslutningen om, hvilke projekter og hvilke studerende der støttes, træffes to gange om året til Fondens bestyrelsesmøder. STARK Fonden vil i nogle tilfælde benytte opfølgning og billeder fra modtagere af legater på STARK Fondens hjemmeside.

Download ansøgningsskema

pdf,  146,01 KB  

Ansøgningsskema - projekt

Download
pdf,  135,35 KB  

Ansøgningsskema - personlig

Download

Sådan gør du

I ansøgningsskemaet skal du udfylde en række grundlæggende oplysninger om dit projekt. Her kan du også vedhæfte filer med uddybende projektbeskrivelse, budget og andre relevante dokumenter.

Ved ikke korrekt udfyldt og/el. mangelfuldt skema, vil ansøgningen blive afvist.

 

Afslag eller tilsagn

Som ansøger vil du modtage svar via mail såfremt, at dit projekt støttes.

STARK Fonden modtager hvert år mange kvalificerede ansøgninger – flere, end der er støttekroner til. Derfor er der ingen garanti for at få støtte, selvom din ansøgning/dit projekt opfylder kriterierne.

Der gives ikke begrundende afslag.

 

Evaluering og rapportering

STARK Fonden ønsker regelmæssig opfølgning inkl. billedmateriale ved både rejselegater og projektlegater.

Der ønskes opfølgning ved rejselegater ved endt udlandsophold eller ultimo marts og september i hvert kalenderår, inkl. udgiftsoversigt.

Ved projektlegater ønskes opfølgning ved projektafslutning eller ultimo marts og september i hvert kalenderår, inkl. udgiftsoversigt.

Information til legatansøgere, herunder behandling af persondata

I forbindelse med ansøgning til STARK Fonden behandler vi dine personoplysninger som anført nedenfor.

STARK Fonden er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling og evaluering af din ansøgning. Evalueringsprocessen afsluttes ultimo juni/begyndelsen af juli samt ultimo november/begyndelsen af december måned.

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Personoplysninger ifm. den modtagne ansøgning vil blive slettet umiddelbart efter evalueringsprocessen er afsluttet. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder særlige følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Såfremt der uddeles et legat, vil den modtagne legatansøgning blive opbevaret så længe som gældende lovning kræver, herunder bogføringsloven.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på info(at)starkfonden.dk.