Privatlivspolitik

STARK Fonden, STARK Danmark A/S og STARK Group A/S (”STARK”) eller (”vi”) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne Privatlivspolitik giver dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside. 

Der kan forekomme løbende ændringer i denne Privatlivspolitik. Hvis vi foretager ændringer, vil vi oplyse dig om det og ændre datoen på politikken. Afhængig af ændringerne vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores Privatlivspolitik, hver gang du anvender vores Tjenester for at holde dig opdateret om vores informationspraksis, og hvordan du kan hjælpe os med at beskytte dit privatliv. 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

STARK Fonden
c/o STARK Group A/S
C. F. Richs Vej 115
2000 Frederiksberg
CVR nr. 11700845

E-mail dataprotection(at)starkgroup.dk

Indsamling, formål og retsgrundlag

STARK Fonden indsamler og behandler dine personoplysninger – herunder din ansøgning – for at:

  • Vurdere, om STARK Fonden vil yde støtte til det ansøgte formål/projekt.
  • Offentliggøre og omtale projektet på vores hjemmeside, såfremt projektet får en bevilling.
  • Udarbejde og føre budget og regnskab.
  • Invitere dig til særligt relevante faglige arrangementer samt facilitering heraf.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Oplysninger om og beskrivelse af projektet, budget for projektet og bankoplysninger samt evaluering af projektet.

STARK Fonden har ikke brug for at behandle følsomme personoplysninger. Vi beder dig derfor om, at du ikke videregiver sådanne oplysninger til os.

Behandlingsgrundlag

STARK Fonden behandler dine personoplysninger efter dit samtykke, jf. forordningens art. 9, stk. 2, for at behandle din ansøgning, herunder vurdere, hvorvidt vi skal støtte dit projekt.

Såfremt du får tildelt en bevilling, behandler – herunder offentliggør – STARK Fonden almindelige personoplysninger for at varetage en legitim interesse til fx at omtale, hvad Fonden har støttet samt omtale dit projekt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f samt forordningens art. 6, stk. 1, litra. b.

Herudover kan STARK Fonden, såfremt du får tildelt en bevilling, bruge dine personoplysninger til at invitere dig til faglige arrangementer, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra f. 

STARK Fonden behandler personoplysningerne, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som STARK Fonden er underlagt, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. c.

Dit samtykke er nødvendigt

Det er obligatorisk, at du afgiver dit samtykke til behandling af visse oplysninger, hvis du vil have din ansøgning behandlet og vurderet. Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen, kan vi ikke behandle din ansøgning om støtte.

Hvis du modtager en bevilling fra os, skal du være opmærksom på, at visse almindelige oplysninger kan offentliggøres uden dit samtykke. I den forbindelse kan vi offentliggøre almindelige personoplysninger såsom navn og beløb på bevillingen og øvrig beskrivelse af projektet.

Modtagere

Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for STARK Danmark A/S samt STARK Group A/S.

Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Offentlige myndigheder for at overholde Fondens retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
  • Eksterne faglige rådgivere og fagpersoner og lignende, til vurdering af din ansøgning og projekt.
  • Revisor og evt. advokat og øvrige rådgivere.
  • Bogholderi.
  • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse af it-systemer samt brugeradministration og –support.

Dine oplysninger lagres indenfor EU (Den Europæiske Union) og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Sletning

Når du har givet os dit samtykke, vil det gælde, indtil vi har behandlet din ansøgning. Du kan læse mere om dine rettigheder, når du har afgivet personoplysninger i henhold til dit samtykke ovenfor.

Hvis du får en bevilling, vil ansøgningen opbevares så længe STARK Fonden finder det nødvendigt med henblik på at oplysningerne kan indgå i STARK Fonden interne oversigt over støttede formål og projekter.

STARK Fondens vurdering af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne vil blive foretaget på baggrund af behovet for at kunne se hvilke projekter, der er tildelt støtte, herunder med henblik på at differentiere den støtte som STARK Fonden yder, således at der opnås en balanceret tildeling af støtte mellem blandt andet forskellige emneområder.

I alle tilfælde vil oplysningerne dog som minimum opbevares indtil projektets afslutning, samt i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter projektets afslutning.

Når vi giver en bevilling til et projekt, vil vi offentliggøre og omtale projektet bl.a. på vores hjemme-side. I den forbindelse kan der indgå almindelige personoplysninger såsom navn, beløb på bevillingen og øvrig beskrivelse af projektet. Formålet med offentliggørelsen er dels at omtale, hvad vi i fondet støtter, dels omtale af projektet, jf. forordningens art. 6, stk. 1, litra. f. og art. 6, stk. 1, litra. b.

Såfremt STARK Fonden træffer afgørelse om ikke at tildele støtte, vil oplysninger om dit navn, stillingsbetegnelse, projekttitel og eventuelt den organisation, du har søgt på vegne af, blive opbevaret i STARK Fondens interne fortegnelse over modtagne ansøgninger. Formålet er, at STARK Fonden kan differentiere den støtte, som STARK Fonden yder. Alle øvrige oplysninger vil blive slettet, hvis vi har truffet afgørelse om ikke at yde støtte til dit projekt. 

Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. 

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger.

Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. 

Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os på dataprotection(at)starkgroup.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på dataprotection(at)starkgroup.dk. Herefter vil vi sagsbehandle din henvendelse. 

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, skal du kontakte os på dataprotection(at)starkgroup.dk

Vi anbefaler, at du kontakter Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores håndtering af din klage. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/