STARK Fonden

Sammen bygger vi en bedre fremtid

 

Om fonden

I STARK Fonden arbejder vi for at bygge en bedre fremtid. Vi støtter hovedsageligt studerende inden for trælast, som ønsker at dygtiggøre sig, særligt i forbindelse med ophold i udlandet. Fonden donerer også midler til visionære og innovative projekter, der med bidrag fra håndværk, kan skabe værdi og gøre en forskel i det danske samfund.

Siden 1946 har STARK Fonden doneret midler til danske studerende og projekter i Danmark. Fonden har tradition for at støtte personer og projekter, der medvirker til at skabe en mere bæredygtig udvikling i samfundet.

STARK Fondens fundats

Fondens primære formål er at understøtte unge handelsfolk i deres uddannelse (i særdeleshed inden for trælastbranchen), derunder særligt med rejseunderstøttelse og ophold i udlandet i uddannelsesøjemed; subsidiært andet veldædigt formål, der har relation til trælastbranchen.

I STARK Fonden ønsker vi ordentlighed i alt hvad vi gør, og hvad vi støtter. Ordentlighed er én af vores tre værdier og fundamentet for den tillid, der knytter sig til vores arbejde og måden hvorpå vi forvalter fondens støttemidler.

STARK Fonden blev etableret i 1946 under dets primære navn Fonden Det Danske Trælastkompagnis Jubilæumslegat af 23. april 1946. STARK Fonden har et almennyttigt og velgørende formål.

STARK Fonden donerer midler på baggrund af indsendte ansøgninger og bevillingerne besluttes af Fondens bestyrelse i en systematisk proces og efter grundig vurdering af formålsbeskrivelsen.