Det støtter vi

STARK Fonden støtter dem og dét, der gør en forskel. Vi uddeler hvert år midler til studerende, projekter, forskning og aktiviteter i Danmark.

Vi støtter unge, der ønsker at dygtiggøre sig, særligt i forbindelse med uddannelse, praktik og udvekslingsophold i udlandet. Derudover kan en del af fondens midler anvendes til andre velgørende formål, der har relation til trælastbranchen. STARK Fonden lægger vægt på, at de støttede projekter er værdiskabende og bæredygtige for samfundet på lang sigt.

Donationer

Her præsenteres et udvalg af de studerende og de projekter, STARK Fonden støtter. Der omtales både afsluttede og igangværende projekter.