Om os

Bestyrelsen i STARK Fonden består af tre medlemmer, der tilsammen har ansvaret for at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen mødes to gange årligt.

Minimum 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne må ikke være blandt direktionen i STARK Group A/S, STARK Danmark A/S eller disses tilknyttede selskaber, og denne del af bestyrelsen skal således være at anse som uafhængige af fondens stifter.

Lene Groth

Lene Groth Bestyrelsesformand

CHRO, STARK Group

Laurits Anton Jørgensen

Laurits Anton Jørgensen Bestyrelsesmedlem

General Counsel, STARK Group

Gitte Larsen

Gitte Larsen Medarbejdervalgt best.medlem

Butikschef, STARK Danmark

Alexandra Harhoff Pieters

Alexandra Harhoff Pieters Fond administrator

Legal Assistant, STARK Group

Bestyrelsens opgave

På to årlige ordinære bestyrelsesmøder træffer bestyrelsen beslutning i alle uddelingssager og andre spørgsmål om Fonden. Det er bestyrelsens ansvar at forvalte fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og langsigtede interesser.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af ansøgning, hvor der er synlig og oplagt relationen mellem vedkommende og en given ansøger. Et bestyrelsesmedlem har pligt til at oplyse om potentielle interessekonflikter.

Fondsbestyrelsen er ulønnet.