Boss Ladies

  • Projekt
  • 2020

Fordi kvinder (også) er gode håndværkere

Vi ved, at det der virker bedst er, når pigerne i 7., 8. og 9. klasse møder unge kvinder, som selv er i gang med en erhvervsuddannelse, de kan spejle sig i. Det er så skønt at se, hvordan pigerne, gennem vores ambassadører, får øjnene op for nye muligheder for deres fremtidige uddannelse, og pludselig virker en erhvervsfaglig uddannelse som en attraktiv mulighed for pigerne.

Nina Groes, direktør i Divérs, som står bag Boss Ladies-projektet


Projektets formål er at udvikle nye metoder og viden i en branche, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække og fastholde kvindeligt talent. Projektet vil således aktivere ny praksisviden om, hvordan vi skaber kulturændringer i brancher, som i dag hovedsageligt tiltrækker drenge og mænd.

Boss Ladies har udpeget en række kvindelige ambassadører, som skal fungere som rollemodeller for pigerne.  Det er bl.a. kvinder, som er i gang med eller har færdiggjort en erhvervsfaglig uddannelse, og de tager på rundtur til danske folkeskoler for at fortælle om fordelene ved en håndværksfaglig uddannelse og for at aflive de myter, der måtte være om kvinder i håndværk. 

STARK Fonden har givet støtte til udvikling og implementering af Boss Ladies Talentprogram - et talentprogram for unge kvindelige lærlinge og svende indenfor bygge, anlæg og installation. Gennem talentprogrammet, får de unge kvindelige ambassadører værktøjer til at lave gribende præsentationer, gøre sig bevidst om målgrupper og blive inspireret til at være rollemodeller for resten af livet. Samtidig skabes et stærkt netværk mellem ambassadørerne, der ofte er ene kvinde på uddannelser eller i virksomheder domineret af mænd.

Boss Ladies er designet til at imødekomme de centrale udfordringer, kvinder i bygge-, anlægs- og installationsfagene oplever. Blot ni procent af det samlede antal beskæftigede i brancherne er kvinder. Om bare 10 år vil Danmark mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbrancherne.