Camilla Bastholm

  • Projekt
  • 2016

De seneste års klimaforandringer har betydet i perioder mere vådt og fugtigt klima, der truer med at ødelægge store dele af vores kulturarv. På de danske museumsmagasiner døjer man med massive forekomster af skimmelsvamp, som nedbryder de kulturgenstande – bøger, klædedragter, kunstværker - vi ellers ønsker at bevare for eftertiden, og gør magasinerne farlige at færdes i uden særligt sikkerhedsudstyr.

Konservator og Erhvervs-ph.d. Studerende Camilla Jul Bastholm arbejder på at afdække præcist, hvor slemt det står til, så museerne får et velfunderet grundlag for deres arbejde med forebyggelse og udbedring af skimmelsvamp.

STARK Fondens donation støtter projektets formål om at undersøge, om det er muligt at sikre bevaring af skimmelinficeret kulturarv, så projektet bliver tilgængelig for forskning og formidling og så kulturhistorisk værdi ikke tabes, eller om man i højere grad bør indstille skimmelinficeret kulturarv, bygninger m.v. til kassation og destruering.

Projektet består af tre dele. Første del har til formål at undersøge og karakterisere svampesammensætningen i danske museumsmagasiner. Anden del undersøger svampeudviklingen i museumsmagasiner og eksponeringen for de ansatte. Sidste og tredje del beskæftiger sig med en ny tilgang til undersøgelse af svampe i museumsmagasiner.

Dette forskningsprojekt er ikke kun relevant inden for museumsverdenen, men også inden for skimmelsvampevækst generelt i trækonstruktioner, boliger mv. Løser de behandlingsmetoder, der benyttes i dag, som f.eks. sprøjtning, reelt skimmelsvampeproblemerne, eller skal der en egentlig udskiftning til?