En-til-en

  • Projekt
  • 2020

Kunstakademiets arkitektskoles (KADK) Institut for Bygningskunst og Design er et tværfagligt institut, som konstant udforsker måden hvorpå arkitektur møder design, og design møder arkitektur. De studerende skal i dette projekt bygge et kamerahus. Et kamera eller kamerahus er et mørkt kammer, i hvilket man kan drage verden til sig – iagttage den i hemmelighed, hengivenhed eller i arbejdsmæssig fordybelse. I ordet kamera (kammer) og i ordet kamerahus er det en sproglig reference til arkitektur. Fotografiets og arkitekturens verdener og historie er internt forbundne på mange planer. Og har altid været det.

STARK Fonden har givet støtte til, at de studerende kan tage på en opdagelsesrejse, hvor de undersøger forholdene mellem fotografi og arkitektur ved at bygge deres eget kamerahus - som på den ene side ligner det traditionelle kamera og på den anden side er så stort, at man kan opholde sig inde i mørkekammeret. De studerende kommer til at arbejde med projektet i en skala som via designskitsering, byggeproces og anvendelse får aktiveret deres totale sanseapparat.

Gennem 1:1 workshoppen skabes en indsigt i processen fra ide til tegning til faktisk produktion. De studerende kommer til at arbejde på værksted under vejledning af faglærte håndværkere, der vil hjælpe med at omsætte ideer til faktiske små bygværker.

”Kamerahusene” vil være en del af først Copenhagen Photo Festival 2021 og som en del af Marstal Søfartsmuseums formidling i Det Sydfynske Øhav.