Grandis som konstruktionstræ

  • Projekt
  • 2020

Mere træ i byggeriet er en vigtig brik i den grønne omstilling af Danmarks byggebranche. Hurtigvoksende og klimarobuste nåletræarter som grandis (kæmpegran, Abies grandis) er en træart med åbenlyst potentiale for at levere konstruktionstræ. Arten har et stort potentiale for at øge skovenes produktivitet og levere mere træ til byggeriet. Ved den rigtige vækstlokalitet vokser den op til 50% hurtigere end rødgran over en omdrift på 55 år.

STARK Fonden valgte at give støtte med 250.000 kr. i foråret 2020 til projektet ”Grandis som konstruktionstræ” - et projektsamarbejde mellem Københavns Universitet og Teknologisk Institut. Projektet afsøgte mulighederne for at anvende danskdyrket grandis som konstruktionstræ, og hvordan man kan optimere artens dyrkning.