Kreaheltene

  • Projekt
  • 2021

Kreativitet, leg, fordybelse og fantasi er værdifuldt og udviklende for alle børn (og voksne). Men for børn og familier, der har sygdom og diagnoser tæt inde på livet, kan det ofte være sværere at finde tid, rum og rammer til de kreative lege og aktiviteter. Derfor har Børneulykkesfonden startet Kreaheltene, der arbejder for at skabe et frirum for børn og deres familier, der under et indlæggelsesforløb har plads til at udfolde sig kreativt og fordybe sig på barnets præmisser. Dette sker blandt andet ved hjælp af et mobilt kreativt værksted, der kan rulles rundt på gangene og besøge de indlagte på deres stuer, samt parkeres i afdelingernes opholdsrum.

STARK Fonden har givet støtte med 100.000 kr. til at fortsætte udbredelsen af Kreaheltene på landets børneafdelinger. Siden Børneulykkesfonden modtog de bevilgede midler fra STARK Fonden, er Kreaheltene startet op på syv nye børneafdelinger. Således er Kreaheltene nu til stede på 16 af landets børneafdelinger. Midlerne fra STARK Fonden dækker løn til Kreaheltene, samt de personalemæssige ressourcer til ledelse af projektet. I den nærmeste fremtid fortsættes udviklingen af Kreaheltene, når de bl.a. rykker ind på Nykøbing Falster Sygehus.