Mælkebøttecentret

  • Projekt
  • 2019

Overgangen fra barn til voksen er for mange unge forbundet med udfordringer. For udsatte unge der har været anbragt uden for hjemmet, er det i særdeleshed en vanskelig og sårbar proces fra den ene dag at være i et struktureret miljø på en døgninstitution til pludselig selvstændigt at skulle tage vare på sin egen livssituation.

Mange udsatte anbragte unge i Grønland er ikke parate til denne udfordring, da de ofte ikke besidder den sociale og psykiske modenhed, det fordrer at blive 18 år og dermed selvstændig. Mange overlades til sig selv, nu hvor kommunen ”slipper” dem, og de må klare sig selv oftest uden bolig. Der er boligmangel og ventetiden på en bolig i Nuuk kan være op til 10 år. Dette resulterer i at nogle flytter hjem til den familie, der i sin tid var årsag til anbringelsen, de bor på skift hos venner og bekendte eller de bliver boligløse.

Donationen fra STARK Fonden vil hjælpe projektet til at etablere udslusningslejligheder (efterværn) for udsatte unge over 18 år, der skal medvirke til at sikre stabile rammer med henblik på, at de unge gennemfører en uddannelse og dermed bliver selvforsørgende.

Mælkebøttecenteret vil hjælpe de udsatte unge efter det fyldte 18. år ved, at de fortsætter med at være anbragt på en af mælkebøttens institutioner eller udslusningsenheder i mindre lejligheder (efterværn), så der fortsat vil være mulighed for mentorordning og voksenvejledning i de udfordringer som de unge får – både i forhold til uddannelse, sociale kompetencer og samfundsrelevante forhold. De unge skal aktivt bistå ved etableringen af de mindre lejligheder, så de gives en introduktion til håndværksfagene.