Mercantec - Bygge Boxen

  • Projekt
  • 2021

Kreativitet, rollemodeller og faglig stolthed er kodeordene i Mercantecs projekt Bygge-Boxen, der har til mål at besøge 600 folkeskoleelever i Viborg Kommune. Projektet ønsker at skabe større interesse for de håndværksfaglige uddannelser og give unge folkeskolelever lyst til at vælge en erhvervsuddannelse samt at styrke innovationskraft og handlekompetencer i 2.- 7. klasse i folkeskolen.

Det er helt konkret en skibscontainer fyldt med diverse byggematerialer, der tilbydes en given folkeskole i en 14-dages periode, hvor elever afprøver teori i praksis, og undervisningen bliver produktbåret og virkelighedsnær i forskellige fag. Samtidig tilknyttes lærlinge fra byens byggefirmaer, der skal være rollemodeller og støttelærere. Dermed er der faglært know-how til stede, og folkeskolelæreren får ekstra hænder til at løse opgaver, hvor eleverne er producenter.

STARK Fonden har givet støtte med 64.000 kr. til, at elever i et trygt læringsmiljø kan øve idéudvikling og træne færdigheder med værktøj og byggematerialer. En tidlig introduktion til håndværkerbranchens muligheder er med til at så frø i de unge elevers bevidsthed og give håb om, at de senere vælger en håndværksfaglig uddannelse.