Traditionelle bygningsmaterialer

  • Projekt
  • 2022

Det er mindre klimabelastende at istandsætte og modernisere end at bygge nyt, ligesom traditionelle bygningsmaterialer til historiske huse har en meget lang holdbarhed. Kendskabet til de traditionelle bygningsmaterialer er derimod visnet, i takt med at et væld af nye materialer har gjort sit indtog på byggevaremarkedernes hylder. For at modvirke, at viden om traditionelle materialer og metoder går tabt, har interesseorganisationen Historiske Huse udgivet bogen ”Traditionelle bygningsmaterialer – Eksempler på byggemetoder i historiske huse.”

STARK Fonden har givet støtte med 64.000 kr. til guiden, som skal hjælpe nye bæredygtighedsdagsordener med at se dagens lys ved at dykke ned i de traditionelle materialers lange holdbarhed og fornyede aktualitet. Særligt i takt med at flere og flere tilvælger ældre huse med historie, er efterspørgslen efter viden på området stigende, hvilket guiden imødegår ved at fokusere på vedligeholdelse af bygningsarv og traditionel byggeskik.