Under Ombygning - Håndværkertræf for kvinder

  • Projekt
  • 2020

Underrepræsentation, diskrimination og dårligt psykisk arbejdsmiljø er hverdagskost for mange kvinder, transpersoner og ikke-binære i byggeriet. Byggebranchen er en mandsdomineret branche både på de tekniske skoler og ude på byggepladserne, hvor det kan være svært for kønsminoriteter at være i undertal. Derfor har en gruppe håndværkere taget initiativ til et håndværkertræf med navnet ”Under Ombygning”, der skal give et fagligt fællesskab for kønsminoriteter i branchen. Under ombygning er et netværk for kvinder, transpersoner og non-binære, hvor kønsminoriteter inden for håndværk mødes, lærer hinanden at kende, taler om udfordringer, udveksler erfaringer og metoder.  

STARK Fonden har givet støtte til, at projektet kunne indkøbe materialer og værktøj. Da deltagerne udelukkende er håndværkere, hvis faglighed består i at bruge kropssprog, vurderede man, at det var vigtigt også at bygge sammen, da den udveksling, som foregår i nysgerrigheden og dygtiggørelsen for ens eget eller andres fag er ganske særlig og vigtig.

Træffet har til formål at danne et netværk, hvor man kan være rollemodeller for hinanden. Dette har til hensigt at skabe bedre muligheder for kønsminoriteter – både lærlinge inden for de forskellige fag, samt fastholdelse af dem, der allerede arbejder på byggepladserne.