Via University College

  • Projekt
  • 2021

Intelligent Massive Wood Floor System (IMWFS)

Omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri kræver handling. Ressourceknaphed, klimabelastning og CO2-udslip er alle højaktuelle emner, som stiller store krav til byggebranchen. VIA University College har mange unge bygningskonstruktørstuderende med interesse for træ. Træ kan være et skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid, da det både er en fornybar og miljøvenlig ressource, der binder CO2 og gør transporten til byggepladsen mere miljøvenlig. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at træ er et organisk materiale. Massive træelementer kan ikke behandles som betonelementer, da de tåler mindre vand og fugtpåvirkning.

STARK Fonden har støttet Via University Colleges projekt ”Intelligent Massive Wood Floor System (IMWFS)” med 100.000 kr. i foråret 2020. Projektet havde til formål at udvikle et intelligent massivtrædæk, der skulle fungere som en systemløsning med fokus på design og fugtkontrol, og på den måde imødegå de ulemper og fordele, der er ved at anvende træ i byggeriet.